Aquascape sebenarnya adalah sebuah seni penataan ataupun perancangan desain agar