Pedangdut tanah air, Rizki D Academy (DA) buka suara terkait