Jenis kutek yang beredar di pasaran kini semakin beragam dan